top of page
Rock Balancing

Välkommen

Vi vill inspirera dig och utveckla dig som ledare-och chef att växa som människa genom nya färdigheter och skapande. Vår ambition speglas i vårt breda kursutbud och i den mångfald som präglar våra instruktörer och deltagare.


Vi erbjuder ett mycket brett urval av kurser, företags-eller verksamhetsanpassade program samt individuella coacher för både grupper och enskilda individer oavsett ålder och utbildningsnivå. Du hittar all information här på vår hemsida, och hör gärna av dig om du har några frågor.

Om oss: Om
Enjoying Nature


Våga använda din potential och använd dina förutsättningar att utvecklas som ledare- och chef

Vårt syfte är att åstadkomma en bättre arbetsmiljö som motiverar företag och organisationer att växa och utvecklas genom kompetens och individuellt stöd


Om oss: Välkommen
Mariawebb.jpg

Jag är en lat, långsam och dum chef! Går det att säga så och hur uppfattar andra mig då?

Grundaren Maria Skarborg reflekterar

Jag har under många år jobbat som både operativ och strategisk chef-och ledare. Under mina första år så var mitt mål att alltid vara ambitiös, snabbfotad och kompetent. Jag var alltid beredd på att ta snabba och mycket bra beslut. Helst samtidigt.
Med andra ord ville jag briljera och visa upp framfötterna. Det fanns inte så mycket tid för vare sig reflektion eller heller inte tid att lyssna.
Nu många år senare med blicken i backspegeln så blir en av mina reflektioner att mycket har hänt i världen, sådana saker som påverkar alla människors förutsättningar. Arbetsmarknaden ser helt annorlunda ut och även så villkoren för varje individ.
Så hur ser det ledarskapet ut idag, och hur har den förändrats?
En sak som är säker är att om vi chefer-och ledare inte är med på förändringsresan själva så kommer vi ha svårt att vara en möjliggörare för verksamheter och individer. Kompetensutveckling och individuellt stöd är en kritisk nyckel.
När jag gick min coachutbildning så blev jag tillsagd att vara lat, långsam och dum i min träning för att kunna bli en riktigt duktig coach, och också kunna praktisera ett coachande förhållningssätt i min ledarroll. Gissa om jag tyckte detta var en utmaning!?
Efter mycket träning så började jag ändra mitt beteende interagerat med andra människor. Jag började ställa många dumma frågor, jag kunde vara långsam och jag började bete mig lite mer som en latmask.
Gissa, till min förvåning, vad detta påverkade min omgivning.
Mina medarbetare började ta egna initiativ, de blev mer delaktiga i beslut, de började prestera och ta ansvar på ett sätt som jag inte sett tidigare. Medarbetarna fick också en större tillit i relationen till mig eftersom jag hade tid till att lyssna. 
Min reflektion idag är att när jag valde medvetet att börja ändra mitt beteende som chef-och ledare och började träna in ett coachande förhållningssätt så blev effekten någonting helt annat. Inte bara för mig i min personliga utveckling utan också i relation till andra, min omgivning presterade långt mycket mer än förväntat.
Ledarskap är svårt men kan samtidigt vara enkel om du ger dig själv tid till att kompetensutveckla, reflektera och känna tillit till dig själv. Din motivation och potential finns där. Glöm inte bort att du är en viktig del av ett större sammanhang och att chefs-och ledarrollen är ett yrke. Vi måste följa omvärldens utveckling om våra verksamheter ska lyckas med sina mål.
När jag själv insåg vikten av egen chefs-och ledarutveckling genom utbildning och stöd och samtidigt kunde se effekten i verksamheten blev det starten för det här kompetensnätverket. Jag startade To Nordic Leaders under våren 2021. Vi är ett nätverk av många lärare, handledare, föredragshållare och coacher med egen chefs-och ledarerfarenhet som brinner för att dela med sig av egen kompetens och erfarenhet. Viktigast av allt är att de har tid att ge stöd till individer som vill utvecklas. Vårt större syfte är att åstadkomma en bättre arbetsmiljö som motiverar företag och organisationer att växa och utvecklas.

Om oss: Välkommen

Modernt Ledarskap

If you are not serving the customer, your job is to be serving someone who is. Citat Jan Carlzon, vd SAS 1981-1993

Så om inte detta är definitionen på modernt ledarskap då vet jag inte vad som skulle kunna vara det?

Jan Carlzon var en pionjär på sin tid. Han rev pyramiderna, d v s han gick in i organisationen och lyssnade, agerade utifrån det han hört och sett och började transformera ledarskapet på SAS. Han använde sig själv som visionär och kommunicerade sin vision så fort han fick en chans. Han använde all sin mediatid, som han då fick via tidning, tv och radio, till att även nå sin personal ute i världen.


På ett tydligt och medmänskligt sätt blev han en förebild för sina medarbetare och även för oss andra, vi som såg honom i media och vi som reste med SAS. Att resa med SAS var en positiv upplevelse då, men kanske inte riktigt idag.


Inte förrän i somras läste jag hans bok ”Riv pyramiderna”, och blev tagen av hur långt före han låg sin tid med sitt ledarskap.Det Jan Carzon gjorde med SAS under 80-och 90-talet är någonting många verksamheter strävar efter att nå idag.

Och ändå, trots modern teknik, effektivare kommunikation, starkare marknadskrafter så glömmer de bort att lägga beslutsmandaten långt ut i organisationerna, där kunderna finns. Just denna nyckel som var mycket central i Jan Carlzons vision under SAS eran.  

Verksamheterna decentraliseras idag och blir plattare men beslutsmandaten tenderar fortfarande att ligga kvar centralt, och då måste det vara svårt att nå både magi och framgång.  Är det därför verksamheter idag inte känns så moderna trots att vi är inne i 2022.

Här spelar både organisationsstöd och ledarskap in, ett varumärke tappar snabbt sitt värde om man inte låter människor vara delaktiga, ta ansvar och få frihet att lösa hurét.

Jag pratade med en medarbetare på en stor internationell Byrå häromdagen, hen sa till mig. Jag anställdes av en toppen chef, jag fick stöd och support när jag behövde och också ansvar och frihet att använda mitt kunnande hela vägen ut mot kund. Nu har hen slutat och jag har fått en ny chef. Min nya chef ska ha uppföljningssamtal med mig varje vecka, jag ska fylla i en massa dokument om hur jag mår, vad jag tycker om arbetsmiljön o s v. Jag har knappt tid att jobba. Jag är en av flera hundra anställda och det går mycket bra för bolaget, ändå har jag börjat fundera på om jag inte ska söka mig någon annanstans, det här ledarskapet passar inte mig. Min motivation har delvis försvunnit.

Det samtalet fick mig att börja fundera på hur modernt ledarskap vi egentligen har idag. Håller vi på att konstruera nya pyramider, och är det ett självändamål i sig.

Så tillbaka till min förebild, Jan Carlzon, han pratar ofta i intervjuer om människans drivkraft. Han delar upp den i två känslor. Kärlek och Rädsla.

Jag tror ju på att vi människor uppskattar, blir motiverade och känner oss inspirerade av att befinna oss i ett sammanhang där kärlek är den grundläggande drivkraften. Och visst är det en utmaning att välja bort rädsla, för då måste man vara modig.

Så till er alla chefer-och ledare, var en möjliggörare för era medarbetare. Dom får då bra förutsättningar att både lyckas med sina uppdrag och ha kul samtidigt.

För visst är det viktigt att kunna behålla sina viktigaste resurser, personalen som får magin att hända.

Read More
Environmental Monitoring
Om oss: Text
bottom of page